Een volledige beschrijving van alle 54 hunebedden in Nederland

Deze gids kan hier gedownload worden
(uitsluitend voor persoonlijk, niet commercieel gebruik)


D1 - Steenbergen (bij Roden)

Van Giffen nummerde de hunebedden van Noord naar Zuid. Het noordelijkste, dus D1, ligt even ten zuiden van Roden in de Noorder Duinen bij het gehucht dat zijn naam aan het hunebed dankt: Steenbergen. Het is een fraai, middelgroot hunebed en het ligt in een toeristisch aantrekkelijke omgeving: 150 meter van de verharde weg in een kleine zandverstuiving. Het hunebed ligt schuin tegen de helling van een zandheuvel. Het is vrij compleet. Alle 12 draagstenen, alle zes dekstenen en de twee sluitstenen zijn aanwezig. Zelfs de poort is met twee draag- en één deksteen compleet. Het hunebed is in 1953/54 door Van Giffen ingrijpend gerestaureerd. Daarvoor verkeerde het in sterk vervallen staat. Alle dekstenen waren tussen de draagstenen gevallen en één deksteen was in vijf stukken uiteengevallen. Deze werden met cement en steengruis weer aan elkaar gekit. Een aantal naar buiten gezakte draagstenen werden weer opgericht en gefixeerd, waarna de dekstenen werden teruggeplaatst. De poort-deksteen moest enkele malen worden herplaatst, nadat deze er door bezoekers was afgegooid. In maart 1997 is het hunebed zwaar beschadigd door brandstichting. De tweede deksteen was finaal door midden gebroken en er waren tal van brokstukken afgesprongen. De schade is inmiddels zo goed mogelijk hersteld. De brokstukken werden weer aan elkaar gelijmd en sinds 21 juli 1997 rust de deksteen weer op z'n draagstenen. 
Bij het hunebed is een ruime parkeerplaats en er zijn twee info-zuiltjes. geplaatst. 

D2 - Westervelde (bij Norg)

Westervelde ligt bij het oerbos Norgerholt, twee kilometer ten zuiden van Norg. D2 is een klein hunebed met oorspronkelijk 4 dekstenen, waarvan er twee weer op de draagstenen konden worden gezet. Een restant van de derde deksteen ligt in het graf en de vierde ontbreekt. Wel zijn er nog de twee poort-zijstenen. De 8 draagstenen en 2 sluitstenen zijn compleet. Het hunebed is rustig gelegen op een eigen terrein tussen de landerijen, en gemakkelijk vanaf de verharde weg. bereikbaar.

D3 en D4 - Midlaren

Vanwege de bijzondere ligging, tegen de zijmuur van een boerderijtje aan, vormt dit hunebeddenpaar wel één van de merkwaardigste in Drenthe. Ondanks de ligging aan een verharde weg, vallen ze niet onmiddellijk in het oog. Volg de wegwijzer naar een smal paadje dat zich tussen twee vervallen boerderijtjes door wurmt en dan zie je pas de grote groen uitgeslagen steenklompen van de twee in elkaars verlengde liggende hunebedden; pal tegen de boerderijmuur. Hoewel vrij compleet, alle dekstenen en op één na alle draagstenen zijn aanwezig, is dit hunebeddenpaar nooit gerestaureerd. Wel zijn de meeste scheuren in de dekstenen met cement dichtgesmeerd. Van de in totaal 13 dekstenen liggen er 12 tussen de uit het lood geslagen draagstenen. Toch vormen ze een fraai gezicht, niet het minst door de oude eiken met hun grillige takken die de stenen gedeeltelijk overkoepelen. Verborgen in de heg die het toegangspad omzoomt, staat de steen die ooit de bronzen naamplaquette droeg. Deze naamplaat dook later weer op en staat nu in het Hunebedden Informatiecentrum in Borger.

D5 - Zeijen

Dit hunebedje ligt tegenover het natuurgebied de Zeijer Strubben, 100 meter rechts van de weg Zeijen - Peest, maar is van daar af niet te zien. Het hunebed ligt n.l. in een kleine kuil. Het is niet moeilijk je de oorspronkelijke dekheuvel voor te stellen. Alleen de vier dekstenen zijn goed zichtbaar. Het hunebed werd in 1833 ontdekt en uitgegraven maar niet helemaal want de acht draagstenen en twee sluitstenen liggen nog grotendeels onder het zand. Een handwijzer langs de weg leid je via een smalle verharde weg naar een parkeerplaatsje naast het hunebed. Een paar grote zwerfkeien (die verder niets met het hunebed te maken hebben) en een naamplaquette markeren de ingang naar het hunebedterrein. 

D6 - Tynaarlo

Een mini hunebed , maar wel gaaf en alles op z'n plaats: drie dekstenen, zes draagstenen en twee sluitstenen. Een allerliefst hunebedje pal langs de drukke weg Zeegse-Tynaarlo gelegen. Op honderd meter afstand razen de intercity's Assen - Groningen v.v. voorbij. Van Giffen stelde vast dat in de directe omgeving nog 4 hunebedden moeten hebben gestaan. Onderzoek van de bodem leverde een schat aan vuurstenen bijlen, pijlpunten, potscherven, barnstenen kralen enz. op. Er is geen gelegenheid de auto te parkeren. Wel is er de bekende naamplaqette en verder een houten zitbank en een afvalbak

D7 - Boswachterij Schipborg

Een wat anoniem hunebed, verscholen in de bossen boven Anloo. Ook niet zo makkelijk te vinden. Vanaf de weg Schipborg - Anloo tegenover het landgoed Schipborg linksaf een doodlopend zandpad in, en dan maar zoeken in bos en heide van het Kniphorstbos. Eigenlijk (verboden) militair oefenterrein, maar daarvan hoef je je niet veel aan te trekken.  Sla direct rechtsaf en loop iets verder door dan je van plan was, et voilà!. Niet groot en niet klein: 5 dekstenen. De 8 draag- en de 2 sluitstenen zitten voor het grootste deel onder het zand. Daardoor oogt het hunebed wat laag. De twee keien aan de zuidkant zijn waarschijnlijk de poortstenen geweest. Er zijn geen wegwijzers of andere voorzieningen voor bezoekers. 

D8 - Boswachterij Schipborg

In hetzelfde bos als D7, maar beter te vinden. Bereikbaar vanaf de weg Schipborg - Anloo. Sla 250 m voorbij het zandpaadje naar D7 linksaf een royaal en goed voor auto's berijdbaar zandpad (met fietspad) in. Na 1km sla je bij de paddestoel naar Anloo rechtsaf en dan zie je het hunebed al, links van de weg.Vier dekstenen die keurig op de acht draagstenen en twee sluitstenen rusten. Eén poortsteen is nog aanwezig. De plaats van de tweede is door Van Giffen door een cement-afdruk (een plombe) gemarkeerd. Bij de toegang staat een zwerfkei met de bronzen naamplaquette en een alternatieve infozuil: op een schuin afgezaagde boomstam. Het hunebed ligt in het fraaie Kniphorstbos, en is nog makkelijker vanuit Annen via de fietstunnel onder de N34 te bereiken. 

D9 - Annen

D9 is een klein, incompleet hunebed dat pal langs de drukke weg Zuidlaren - Annen is gelegen. Het heeft nog wel een eigen terreintje maar is verder volledig opgeslokt door de omringende bebouwing. Oorspronkelijk bestond het hunebed uit vier dek- en acht draagstenen, waarvan er nu nog slechts twee, respectievelijk vier over zijn. Bovendien ontbreekt een sluitsteen en de beide poortstenen. De plaatsen van de ontbrekende stenen zijn door Van Giffen met plombes aangegeven. Op de nog aanwezige bronzen naamplaquette staat vermeld: Prov.Hunebed D IX, Noordlo. 

D10 - Gasterse Duinen

D10 ligt rechts van de weg Gasteren - Oude Molen in de Gasterse Duinen. Er is een ruime parkeerplaats. Via een wildrooster betreed je het prachtige, heuvelachtige zand- bos- en heidegebied waarin het kleine hunebed is gelegen. Het is een vrij toegankelijk wandelgebied, maar er graast een schaapskudde en is daaarom omheind. D10 is een klein.en incompleet hunebed: 7 draag- en 2 sluitstenen, waarop oorspronkelijk 4 dekstenen hebben gerust. Daarvan zijn er nog slechts 2 over. Er stond een bronzen naamplaquette bij het hunebed maar die is inmiddels verdwenen.Zowel op de parkeerplaats als bij het hunebed staat een info-zuiltje.

D11 - Boswachterij Anloo

Sla vanaf de weg Anloo - Anderen , vlak voor het vennetje Gagelveen linksaf het zandpad in tot een slagboom verder rijden verbiedt. Na tien minuten wandelen zie je op een open plek in het bos een fraai hunebed. Vier dekstenen netjes rustend op tien draag- en twee sluitstenen. Helaas ontbreekt de meest westelijke, vijfde deksteen. Eén poortsteen is nog aanwezig. Van Giffen markeerde de plaats van de tweede met een plombe. Het steengraf is zeer  rustig gelegen; hier tref je alleen maar fietsers of wandelaars. Vreemd genoeg vind je bij dit best wel interessante hunebed geen wegwijzers, infozuiltje etc. Wel een lelijke afvalbak die hinderlijk dicht bij het hunebed is geplaatst. Ooit gaf een bronzen plaquette de naam aan. De steen staat er nog; de plaquette is er door onverlaten af gesloopt. Ga op de grootste deksteen zitten en laat 5000 jaar geschiedenis op je inwerken. Daarna ben je ander mens.

D12 - Eexter Es

Dit miezerige hoopje stenen ligt er verlaten bij, midden op de kale hooggelegen Kamp Akkers of Eexter Es. Het weggetje er naar toe is bovendien moeilijk te vinden. Ga in Eext Noord de nieuwe villawijk in en dan zie je inderdaad een handwijzer. Van Giffen heeft nog wel de moeite heeft genomen om op enige afstand een kei met de bekende bronzen naamplaquette te plaatsen. 

D13 - Eext

Dit is een heel bijzonder hunebed. Uniek onder z'n soortgenoten. In de eerste plaats omdat-ie nog (of beter: weer) gedeeltelijk onder z'n zandheuvel verborgen ligt en in de tweede plaats omdat het een z.g. trapgraf betreft: de toegang tot de (kleine) grafkelder wordt verkregen door een viertredig trapje vanuit de top van de heuvel. Van bovenaf zijn zes draag- en twee sluitstenen zichtbaar. Een van de ontbrekende dekstenen werd in het dorp teruggevonden en in 1976 terug geplaatst. Reeds in 1756 werd ontdekt dat de heuvel een hunebed verborg. Een zekere Van Lier is toen al driftig aan het graven geweest en heeft er "veele urnae en steene beitels" uitgehaald. Toen Van Giffen het in 1927 nog eens dunnetjes overdeed, was er niet veel meer te vinden.

D14 - Eexter Halte

D14 behoort tot de grotere hunebedden. Bovendien is het nog redelijk compleet en intact: 6 dekstenen rusten op de draagstenen, van de twee (misschien zelfs drie) ontbrekende liggen nog een paar brokstukken in het graf. Deze dragen de sporen van boorgaten voor het buskruit waarmee ze zijn gespleten. De 18 draagstenen en 2 sluitstenen zijn compleet. Bij de restauratie moesten wel wat kunstgrepen worden toegepast. Zo is lange tijd de meest oostelijke deksteen door een gemetseld pilaartje ondersteund geweest. Deze is zeer nog niet zo lang geleden door een roestvrij stalen pin vervangen. Verder zijn er nog drie poortzijstenen en 8 kransstenen aanwezig. Het vrij ruime omringende gebied is in de ruilverkaveling uitgespaard en vormt een eiland in het gecultiveerde akkerland. Het hunebed is vanaf de verharde weg via een ruim parkeerterrein goed bereikbaar. Op het parkeerterrein staat een info-zuiltje en bij het hunebed nog een. De steen met de bekende bronzen naamplaquette is in 1997 om mij niet bekende redenen weggehaald. 

D15 - Loon

Provincie-hoofdstad Assen is binnen de gemeentegrenzen één hunebed rijk en dat ligt bij het rustieke esdorp Loon. Het is een middelgroot hunebed in een op de hooggelegen Looner Es bij de ruilverkaveling uitgespaarde enclave. Tot 1870 ging dit hunebed nog gedeeltelijk onder in z'n dekheuvel schuil. Toen vonden de "restaurateurs" het, onder het goedkeurend oog van de Commissaris van de Koningin, nodig dit archeologisch monument te ontbloten. Vier van de vijf dekstenen liggen keurig op hun plaats; van de vijfde is nog slechts een fragment aanwezig en dat ligt op de bodem. Alle 10 draagstenen zijn er en ook de poort is compleet: vier draagstenen en een deksteen. Het Loner hunebed is een fraaie ring van kransstenen rijk. Er zijn er nog maar liefst 18 van de 23 over en dat is bijzonder omdat deze bij de stenenroof in het verleden als eerste verdwenen. D15 is het enige hunebed dat vanuit de trein zichtbaar is.

D16 - Balloo

D16 is één van de grotere hunebedden. Het ligt een paar honderd meter ten noorden van het natuuurreservaat Kampsheide. Dit kleine maar prachtige terrein is vanwege de talrijke grafheuvels ook in archeologisch opzicht belangrijk.Ten westen grenst het aan het beschermde Stroomdallandschap van de Drentse Aa.
Het hunebed is toegankelijk via een soms slecht begaanbaar zandpad, zowel vanuit de richting Balloo als vanuit de richting Loon. Het is redelijk compleet, inclusief 2 poort-zijstenen, een poort-deksteen en twee kransstenen. Bij de inventarisatie in 1918 lag het hunebed er minder florissant bij: alle 9 dekstenen bleken van de 19 zijstenen te zijn afgegleden. In 1978 zijn ze alle weer op hun plaats gezet. In loop van de tijd was er weer één helemaal en een andere bijna afgekieperd. Begin december 1999 zijn beide stenen herplaatst en met stalen pinnen (z.g. doken) gefixeerd. Lang heeft één daarvan niet op z'n draagstenen gelegen. Eind juni 2000 is hij er bijna zeker met geweld afgeduwd. In december 2000 is ook die schade weer hersteld, zij het zeer onzorgvuldig. Zowel van de deksteen als van de twee draagstenen zijn daarbij grote splinters afgesprongen.
Het is te hopen dat het monument nu verder met rust wordt gelaten.
D16 is één van de mooiere hunebedden buiten de toeristische routes en daarom des te interessanter. Bezoekers vinden op het kleine hunebedterrein de bekende bronzen naamplaquette en verder een infozuiltje,een paar zitbanken en vuilnisbakken. 

D17 en D18 - Rolde

Misschien wel de twee meest bekende hunebedden in het land. Twee vrij grote hunebedden vlak bij elkaar, uitstekend bereikbaar, onder de rook van Assen. Ze liggen vlak achter de fraaie middeleeuwse Rolder Kerk. Zet je auto neer op het parkeerterrein achter het kerkhof en betreedt het royale door duizenden toeristen platgetreden hunebedterrein. D17 is de meest noordelijke. D18 ligt 200 meter zuidelijker en het valt direct op dat die er heel wat netter bij ligt. D17 maakt een wat rommelige indruk. Het heeft acht dekstenen, waarvan er echter nog maar één op z'n poten staat. De overige zijn geheel of gedeeltelijk van hun dragers afgegleden of liggen gefragmenteerd in het graf. Eén is finaal doormidden gebroken. De deksteen in het midden valt op door zijn grootte. Verder zijn er nog 15 draag-, 2 sluit- en 2 poortzijstenen. D18 ziet er netjes en compleet uit. Om dat te bereiken moest er echter nogal wat aan worden gesleuteld. Stalen pennen houden twee van de zeven dekstenen op hun plaats. De 14 draag- en 2 sluitstenen zijn voltallig en ook zijn er nog 2 poortzijstenen die echter niet direct opvallen omdat ze bijna helemaal onder het zand zitten. De oude karakteristieke eik die D18 ooit sierde, was zo met de steenhoop vergroeid dat hij de samenhang met het graf bedreigde en daarom moest worden verwijderd. Sindsdien ligt dit hunebed er wat kaaltjes bij. De eik bij D17 staat er nog, maar daar is dan alles mee gezegd. Hij is door de bliksem uitgehold, de holte met teer ingesmeerd en met ijzeren pennen in vorm gehouden. Het is een wonder dat-ie nog leeft. De ingang van het terrein wordt gemarkeerd door een rij van 19 flinke zwerfkeien. Waren dit misschien ooit kransstenen?. Een wel zeer forse kei draagt de bronzen naamplaquette. Met twee informatie-zuiltjes, een picknicktafel, vuilnisbakken en zitbanken zijn de voorzieningen voor het publiek goed op peil.

Het voortbestaan van beide hunebedden liep in 1847 groot gevaar toen de monumenten door het Rolder markebestuur in de uitverkoop werden gedaan met als reële mogelijkheid dat ze zouden worden gesloopt. Dit leidde, eerst op provinciaal en daarna op landelijk niveau tot grote protesten, hetgeen uiteindelijk in 1872 na veel juridisch gekissebis resulteerde in de aankoop door het Rijk van beide hunebedden voor de somma van f. 150,- . Deze affaire bleek later van grote betekenis: het markeerde het publieke en bestuurlijke keerpunt ten gunste van het behoud van ons prehistorische erfgoed.

D19 en D20 - Drouwen

Weer een hunebeddenpaar en best een interessant stel. Toeristisch zwaar belaagd (direct langs de weg tegenover een vakantieoord), maar ook diepgaand door Holwerda en Van Giffen onderzocht. In sept. 1998 zijn beide hunebedden ingrijpend gerestaureerd waarbij de fragmenten van 2 gespleten dekstenen weer aan elkaar werden gekit en op de draagstenen getild. Bovendien werden alle aangetroffen scheuren in de dek-, zij- en kransstenen met cement dichtgesmeerd. Het zijn twee middelgrote hunebedden.  D19 (het westelijke) had oorspronkelijk 8 dekstenen. De meest westelijke ontbreekt. Van 2 zijn nog slechts fragmenten aanwezig en die liggen op de bodem van het graf. De andere 5 liggen (nu weer) keurig op de draagstenen. De vier poortzijstenen zijn voltallig en de steen die tot sept. 1998 naast de poort lag,is tot poortdeksteen gepromoveerd. 
D20 telt nog 5 van de oorspronkelijk 6 dekstenen, waarvan er tot sept. 1998 slechts één op de draagstenen rustte. Nu zijn er weer 3  zo goed als mogelijk herplaatst. Ook hier zijn er nog 4 poortstenen (en een poortdeksteen), maar wat bijzonder is: een bijna volledige ring van kransstenen: 21 stuks (de plaats van de zes ontbrekende zijn door Van Giffen met plombes gemarkeerd). Er staan 2 infozuiltjes. Eén daarvan vermeldt het resultaat van de opgravingen onder D19 die een schat aan artefacten opleverden: maar liefst 400 potten, 13 vuurstenen bijlen, 9 barnstenen kralen en 6 stukjes koper. Verder stukjes menselijk bot en kapsels van kiezen.

D21 en D22 - Bronneger

Het gebied rond Borger moet een ideale vestigingsplaats voor het Trechter- bekervolk zijn geweest. Binnen een straal van 5 km vinden we maar liefst elf hunebedden, waarvan vijf bij het dorp Bronneger ten noorden van Borger. (D21 t/m 25). D21 is de mooiste en vanwege de archeologische vondsten, de belangrijkste. Hij heeft weliswaar slechts drie (grote) dekstenen maar oogt fascinerend door de indrukwekkende beuk die bijna de functie van één van de draagstenen heeft overgenomen maar ook verder het hele beeld van het hunebed overheerst. De 7 draag- en 2 sluitstenen zitten nog deels onder het zand, evenals de ene poortsteen. D21 is in 1918 door Van Giffen op artefacten onderzocht; en met resultaat. Er werden scherven gevonden van in totaal 600 stuks aardewerk. D21 is er één van een tweeling; D22 ligt op steenworp afstand maar is vrij onbeduidend. (2 dek-, 3 draag- en 2 sluitstenen). 

D23 en D24 - Bronneger

In deze twee zielige steenhoopjes zijn nauwelijks nog hunebedden te herkennen, zo weinig is er van over. Beide ruïnes hebben nog één deksteentje dat op de draagstenen rust.  Eigenlijk zijn het er twee van een drieling. D25 ligt net iets oostelijker. 

D25 - Bronneger

D25 is dus de derde van de drieling of eigenlijk de eerste omdat hij groter en beter intact is dan de andere twee: vier dekstenen die netjes op acht draagstenen en twee sluitstenen rusten. Ook bij dit hunebed steken de draagstenen nauwelijks boven de grond uit.Het redelijk begaanbare zandpad naar de hunebedden wordt vanuit Bronneger duidelijk door een (originele) wegwijzer aangegeven. Die aan de andere kant, aan het klinkerweggetje Borger - Drouwen is helaas verdwenen. Een paar honderd meter verder naar het westen liggen D21 en 22 langs hetzelfde zandpad. 

D26 - Drouwenerveld

Bij D26 kun je met de auto niet komen en hij is ook niet zo makkelijk te vinden. Vanuit Drouwen gezien ligt het aan de andere kant van de N34. Via enkele smalle en slecht geplaveide weggetjes kom je in de buurt. De laatste 500 meter moet te voet. De zoektocht is echter wel de moeite waard: Tegen de rand van het bos zie je een middelgroot hunebed met vijf dekstenen, alle netjes op hun plek. Het hunebed oogt wat laag omdat de 12 draag- en 2 sluitstenen vrijwel onder het zand zijn verdwenen. Daardoor lijkt het haast alsof de dekstenen op de grond rusten. D26 is één van de 14 hunebedden waar nog één of meer kransstenen te vinden zijn. Hier zijn er nog 13 van de oorspronkelijke 27 aanwezig.  De 14 ontbrekende zijn door Van Giffen met plombes gemarkeerd.Aan de 4 nog aanwezige poortdraagstenen is te zien dat dit graf een lange gang als ingang heeft gehad. Ook is de vorm van de oorspronkelijke heuvel nog goed zichtbaar. Er is een nummerbord en twee info-zuiltjes, waarvan één met de volgende informatie: 
Dit hunebed is tussen 1968 en 1970 grondig door archeologen van de Universiteit van Amsterdam onderzocht, en niet zonder resultaat: Op de keldervloer vonden ze de resten van 160 potten. Verder stenen wapens en gereedschap en barnstenen kralen. Vóór de ingang troffen ze een soort offerkuil aan met 2 complete aardewerken potten.

D27 - Borger

Dit reuzengraf vormt het piece de résistance onder de hunebedden. Was hier het hoofdkwartier van het Trechterbekervolk? Met een lengte van 22,5 meter het grootste hunebed in Nederland: 9 dekstenen op 26 draagstenen en 2 sluitstenen en een complete poort met 4 zijstenen en 1 deksteen. 2 Keien in de buurt zijn mogelijk kransstenen geweest. Veel archeologische vondsten zijn er in recente tijden niet  meer gedaan. De Groningse joffer Titia Brongersma had in 1685 op dat gebied al het nodige verricht. Daarvan is echter niets bewaard gebleven. Naast het hunebed is Het Flint'n Hoes, oftewel het Nationaal Hunebedden Informatie Centrum opgericht, een zeer bezienswaardige expositie over alles wat met hunebedden en het Trechterbekervolk te maken heeft. 

D28 en D29- Buinen

Verlaat Borger in oostelijke richting en na 1 km meter zie je op ca 100 meter rechts van de weg naar Buinen het hunebedpaar D28 / 29. Zet de auto in de berm van de weg en loop langs het vaak modderige paadje naar het kleine hunebedterrein. Het zijn twee vrijwel evengrote hunebedjes. D28, de meest noordelijke, heeft drie dekstenen en nog alle 8 draagstenen en 2 sluitstenen. De meest oostelijke deksteen evenals de poortstenen ontbreken. D29 heeft twee grote en zeer platte dekstenen, waarvan er één in het graf is gegleden. Eén deksteen ontbreekt. Dit hunebed heeft echter nog wel twee poortstenen. De draag- en sluitstenen zijn met 10 stuks compleet. De twee dekstenen van D29 hebben mogelijk één geheel gevormd. Dit gaf ‘vakantieman' Frits Bom in zijn boek "Het Mysterie van de Hunebedden" aanleiding tot de veronderstelling dat de hunebedbouwers over geavanceerde splijtingstechnieken hebben beschikt. In ieder geval zijn de vrijwel perfect vlakke zijden van sommige stenen bij tal van hunebedden op z'n minst opmerkelijk. Een aantal archeologen sluit de mogelijkheid dat sommige stenen zijn gespleten niet uit. De wijze waarop dat is gebeurd is echter onduidelijk. Afwisselend verhitten met vuur en afkoelen met water zou een mogelijke methode zijn. 
Voorzieningen voor het publiek ontbreken bij dit hunebeddenpaar, maar een krans van omringende bomen geeft het hunebedterreintje waarop D28 en 29 liggen een enigszins knus karakter. 

D30 - Boswachterij Exloo

D30 ligt aan de toeristische ANWB-Hondsrug route midden in het Exloër bos en heeft daarom nogal wat te verduren. Het is een klein hunebed met oorspronkelijk 4 of 5 dekstenen waarvan er nog 3 aanwezig zijn. Wel zijn nog twee poortsteentjes aanwezig. Dit hunebed is in 1918 door Van Giffen systematisch onderzocht. Hij ontdekte in dit graf vijf steenlagen of vloeren. De onderste vloer lag 1.70 m lager dan de onderkant van de dekstenen hetgeen betekent dat men er rechtop in kon staan. Tussen de vloeren werden potscherven, stenen bijltjes en pijlpunten gevonden. In de steenpakking buiten de grafruimte vonden de onderzoekers 3 versierde schalen.  Bij het hunebed staan twee infozuiltjes en een kei met een bronzen naamplaquette. 

D31 - Hunzebos tussen Exloo en Valthe.

Dit hunebed kun je beter een puinhoop noemen. Hier hebben cultuurbarbaren uit de vorige eeuw danig huisgehouden. D31 moet rond 1820 zijn opgegraven.In 1822 werd door onderzoekers nog gemeld: "een voortreffelijk en welbewaard hunebed gekenmerkt door het bezit van 5 in den besten orde op hun draagstenen rustende dekstenen". Zes draagstenen, twee sluitstenen en één in het graf gevallen deksteen is alles wat er nu nog over is. De plaats van de twee ontbrekende draagstenen en van de beide poortstenen zijn met plombes aangegeven. De aanzet van de oorspronkelijke dekheuvel is nog goed te zien. Het hunebed ligt in een kuil op die heuvel. 
Voor wie de moeite wil nemen: ga 1,5 km ten zuiden van Exloo op de weg naar Valthe linksaf via een keienweg het Hunzebos in en dan zie je hem na 400 meter aan de rechterkant. 

D32 - Odoorn

D32 ligt 1 km boven Odoorn langs de weg naar Borger. Het eerste zandweggetje links. Er staat een handwijzer. Het pad loopt dood tegen het wat hoger gelegen hunebedterrein. Het is een 'laag' hunebed; de zeven draag- en twee sluitstenen liggen half onder het zand. Nog vier van de vijf dekstenen zijn aanwezig. Er staat een kei met een bronzen naamplaquette aan het begin van de zandweg. 

D33

Dit hunebed heeft tot 1959 bestaan als een vervallen steenhoop bestaande uit 9 keien. Het lag tussen Odoorn en Valthe vlakbij D34 op het Valtherveld, maar werd gesloopt voor de restauratie van D49

D34 - Valthe west

D34 ligt aan een zandpad links van de weg Valthe - Odoorn. Een incompleet hunebed en het biedt een verwaarloosde aanblik. Ooit was het een middelgroot hunebed met 5 dekstenen. Daarvan zijn er nu nog 3 over waarvan er nog één zijn dragers staat. De 2 andere liggen schots en scheef in het graf. De 10 draag- en 2 sluitstenen komen nauwelijks boven het maaiveld uit. Er zijn nog 2 poortzijstenen. De voet van de oorspronkelijke heuvel ligt als een ring om het hunebed.

D35 - Valthe zuidwest

D35 ligt 1 km ten zuiden van D34 ook aan een zandpad, links van de weg Valthe - Klijndijk aan de noordrand van het Valtherbos en is van gelijke grootte. Hij telt nog maar twee dekstenen, waarvan er één is weggegleden. De meeste van de 10 draag- en 2 sluitstenen gaan bijna geheel schuil onder het zand. Aan de verharde weg staat een richtingbordje. 

D36 en D37 - Valthe zuid

Weer een hunebeddenpaar, op enkele meters van elkaar, aan de zuid-rand van het dorp Valthe. Het is even zoeken om de zandweg richting hunebedden te vinden. Aan het begin van de zandweg staat een richtingaanwijzer. Ze liggen op een royaal terrein met fraaie bomen, waarvan enkeleals het ware met de hunebedden zijn vergroeid. D36 heeft nog vier dekstenen maar drie ervan zijn weggegleden en één ontbreekt. D37 is helemaal rommelig; twee dekstenen liggen op de bodem van het graf en drie zijn manco. 

D38 - D39 en D40 boswachterij Emmen (Valtherbos)

D38 vormt met D39 en 40 een trio dat vlak boven Emmen op een heideveld in de boswachterij ligt. Vanuit het noorden gaat de verharde weg door het bos over in een niet voor auto's toegankelijk zandpad. Na 600 meter lopen zie je ze aan je rechterhand. Vanuit de woonwijk Emmermeer gaat het zandpad het bos in dat langs de 3 hunebedden voert. D38 (de meest noordelijke) stelt niet veel meer voor. Oorspronkelijk was het een middelgroot hunebed met 4 of 5 dekstenen. Er zijn er nu nog 2 en die liggen op de bodem. De 11 draag- en sluitstenen zijn bijna onder het zand verdwenen. Wel is de vorm van de oorspronkelijke dekheuvel nog te herkennen 

D39, op 25 meter afstand van D38, is omringd door een ronde zandwal; het restant van de oorspronkelijke dekheuvel. De 8 draag- en sluitstenen zijn er nog allemaal nog maar liggen diep in het zand. Eén vrij platte deksteen ligt op de draagstenen, het zullen er ooit 3 zijn geweest. Ook  van oorsprong dus een klein graf.

D40 is de interessantste van het drietal. Hij heeft slechts twee, maar wel forse dekstenen die keurig op de vier draagstenen en de twee sluitstenen rusten. Er is nog één poortsteen, de andere is gemarkeerd met een plombe. In 1918 ging dit hunebed nog gedeeltelijk onder zijn dekheuvel schuil. Reden voor Van Giffen om de structuur van die dekheuvel te onderzoeken. De heuvel bleek een zeer grote hoeveelheid veldkeien (de z.g. steenpakking) te bevatten. Van Giffen vond hier aanwijzingen voor een aanvoerweg naar de top van de heuvel waarlangs de dekstenen zijn gesleept of gerold. De heuvel werd na het onderzoek weer hersteld. Zoals op de foto is te zien moet hij later echter opnieuw zijn uitgegraven. 

Drie kleine hunebedden vlak bij elkaar. Waarom niet één grote ? Misschien zijn ze door achtereenvolgende generaties gebouwd. We zullen het nooit weten. 

D41 - Emmen noord

D41 is niet groot maar nog redelijk goed intact: 4 dekstenen op 8 draagstenen en twee sluitstenen. Er zijn geen poort- of kransstenen. Het stenen monument ligt op een gras/heideveldje direct aan de weg Emmen - Odoorn tegenover de woonwijk Emmermeer. De bronzen naamplaquette is groen uitgeslagen. Het rode bord op het paaltje, dat bij alle hunebedden is  aangebracht, waarschuwt bezoekers ervoor dat het beklimmen van de stenen gevaarlijk is en voor eigen risico geschiedt. Het liefst zou men het willen verbieden, maar dat is onbegonnen werk. Wel geldt een verbod op vuur onder of bij de stenen want dat kan ze doen springen. 

D42 - Emmeres

D42 ligt te oosten van Emmen op de Emmeres en is alleen te voet of fiets bereikbaar via een 500 meter lang bospad. Het is helaas een incompleet hunebed. Hier zijn keienverzamelaars bezig geweest. 
Het steengraf heeft waarschijnlijk negen dekstenen gehad en behoorde daarmee tot de grotere hunebedden. Er zijn er nog vier van over, waarvan slechts twee op hun plaats. Ook ontbreken 7 draagstenen en een sluitsteen. Plombes geven de plaats van de ontbrekende aan. Bomen hebben wat met hunebedden: ook hier een hunebed met een alles overheersende boom die dit keer niet naast maar midden in het graf staat. 

Er was ooit een naam- plaquette maar die is inmiddels uit de steen verdwenen. 

D43 - Emmen Schimmeres

D43 is een z.g. Langgraf, waarvan er in Nederland maar één is. In Noord Duitsland liggen er nog enkele. Binnen de vrijwel complete stenenkrans van 52 stenen (gerestaureerd) liggen twee grafkelders ingebed in de 40 meter lange dekheuvel. Het noordelijke graf heeft drie dekstenen op zes draag- en twee sluitstenen. Het zuidelijke heeft vijf dekstenen gehad waarvan er nog slechts twee over zijn. Bovendien ontbreekt één van 10 draagstenen. Wel hebben beide graven nog twee poort-draagstenen. Het langgraf bevindt zich in Emmen ten westen van de weg naar Odoorn en is via een kort zandpad te voet bereikbaar. Er staan twee infozuilen. Er is geen parkeergelegenheid. 

D44 - Emmen Westenesch

Ik heb in deze reportage al een paar armzalige restanten van hunebedden genoemd, maar deze spant de kroon: met één deksteen en twee draagstenen is D44 nog nauwelijks een hunebed te noemen. De kei in de buurt heeft er wellicht ook bij gehoord. Hij staat op het erf van een boerderij en is eigendom van de boer en is daarmee het enige dat nog in particulier bezit is. Meer curieus dan interessant. Bovendien moet je er wel even naar zoeken langs al die kleine weggetjes in de buurtschap Westenesch. 

D45 - Emmerdennen

De hunebedbouwers het het zich met D45 extra moeilijk gemaakt. Dit grote hunebed ligt n.l. op een flinke heuvel in de Emmerdennen, een paar honderd meter van het stadscentrum. Denk de oorspronkelijke dekheuvel er overheen en je hebt een kleine berg. D45 heeft nog zes van de oorspronkelijke acht dekstenen. Hiervan rusten er nog drie volledig op de draagstenen, de andere drie zijn er half afgegleden. De meest oostelijke deksteen is zo groot en zo plat. dat de bouwers  het aantal en de plaatsen van de draagstenen aan deze kei moesten aanpassen. Het verhaal gaat dat Lodewijk Napoleon er met paard en al bovenop heeft gestaan. D45 telt maar liefst 19 draag- en twee sluitstenen. Het hunebed wordt omringd door 13 kransstenen; de 25 ontbrekende zijn met plombes gemarkeerd. Ook zijn er nog twee poortzijstenen. Het hunebed ligt niet ver van de grote weg maar het bos is verboden voor gemotoriseerd verkeer.
Er is een parkeerplaats aan de Boermarkeweg, vlak bij het hunebed.

D46 en D47 - Emmen - Angelslo

D46 is evenals D47 volledig door de stedelijke bebouwing opgeslokt. Ze liggen in de wijk Angelslo. Je moet een goeie plattegrond van Emmen hebben om ze te vinden. Maar ook dan is nog vaak de hulp van wijkbewoners nodig.
D46 ligt aan de Fokkingeslag in een openbaar plantsoen tussen de eengezinswoningen. Het hunebed is in 1960 gerestaureerd. De vier dekstenen die her en der verspreid lagen werden weer op de tien draagstenen getild. Het hunebed is tegenwoordig meer een speeltuinattribuut dan een archeologisch monument. D47 is het tweede hunebed in de wijk Angelslo. Voor dit monument is een klein terreintje tusssen de flats van de Haselackers uitgespaard. Van dit hunebed zijn de tien draag- en de twee sluitstenen vrijwel onder het zand verdwenen, waardoor de dekstenen bijna op de grond liggen. Tot voor kort waren twee van de vijf dekstenen manco. In juli 1979 had de gemeente Emmen twee grote keien over en die zijn op de lege plaatsen gelegd, zodat het hunebed nu weer compleet lijkt. Een nogal ongebruikelijke actie. Als dat beleid wordt, is er nog veel werk aan de winkel in Drenthe! 

D48, de "Steen van Noord Barge"

Dit nummer ontbreekt. De "Steen van Noordbarge" bleek niet, zoals Van Giffen  aanvankelijk dacht, de boven het zand  uitstekende deksteen van een hunebed te zijn. Er zat onder de enorme kei alleen maar zand en het is dus geen hunebed.

D49 "De Papeloze Kerk" - Schoonoord

Met dit hunebed als kansel hielden hervormde geestelijken in de 16e eeuw hun geheime hagepreken, tegen het paapse gezag in. Vandaar de bijzondere naam. Nu is dit steengraf het pronkstuk onder de hunebedden. Het werd in 1959 door Van Giffen ,op de helft van de dekheuvel na, volledig in de oorspronkelijke staat teruggebracht en vormt als zodanig een educatieve en toeristische trekpleister. Bij de inventarisatie van 1918 trof men dit hunebed "in droevige staat" aan. Van de zes dekstenen waren er nog maar twee over en deze waren in de kelder gegleden. Twee van de twaalf draagstenen waren manco evenals de vijf poortstenen en vrijwel alle kransstenen. Van Giffen liet de ontbrekende stenen van elders uit het Drentse land aanvoeren, o.a. van het opgeruimde hunebed D33. De openingen tussende dek-, zij- en sluitstenen werden weer met stopstenen opgevuld. De toegangspoort, bestaande uit vier draagstenen en één deksteen werd gereconstrueerd, de vloer van de kelder met kinderhoofdjes geplaveid en met granietgruis geëgaliseerd. Tenslotte werd het hunebed voor ruim de helft weer met een dekheuvel, bestaande uit zand en zoden, toegedekt. Aan de voet van de heuvel werd niervormige krans van 28 staande randstenen in ere hersteld. Het hunebed is te voet via een fraaie boslaan langs het huifkarrencentrum bereikbaar. Een bronzen portret in een kei gemetseld geeft de ‘vader' van de hunebedden de verdiende eer. Twee infozuiltjes geven informatie.

D50 - Noord-Sleen

Neem vanuit Noordsleen de tweede verharde (doodlopende) weg rechts in de Zweloërstraat. Je ziet dan 2 hunebedden: D50 rechts en D51 links van de weg. D50 is een fraai en vrij groot hunebed. De bijna complete ring van 24 grote kransstenen valt direct in het oog. Sommige zijn bijna even groot als de draagstenen van het graf. De op de foto nog aanwezige boom was half dood en moest helaas worden verwijderd. Het graf telt nog zeven (van de acht) dekstenen, die sinds een restauratie in sept. 1998 weer volledig door de zestien zij- en twee sluitstenen worden ondersteund.Ook is er nog een poortsteen aanwezig. Merkwaardig genoeg staat er bij dit mooie hunebed geen plaquette, en tot voor kort ook geen infozuiltje. Nog niet eens een zitbank. Met twee afvalbakken moeten de bezoekers het doen.

D51 - Noord-Sleen

D51 ligt er 100 meter terug aan de andere kant van weg nogal onttakeld bij. Ook hier zijn kennelijk keienrovers bezig geweest. Toch is het een vrij groot hunebed geweest met waarschijnlijk zeven dekstenen. Dat valt af te leiden uit de veertien draagstenen, waarvan er één ontbrekende met een plombe is gemarkeerd. De vier ontbrekende dekstenen veroorzaken een gapend gat in het midden van het graf. Er zijn nog drie poortzijstenen aanwezig, een plombe geeft de plaats van de vierde aan. De steen met de originele bronzen naam-plaquette staat  er nog. Sinds kort is op een houten info-zuiltje algemene informatie over hunebedden te lezen ..In Noord Sleen en langs de weg naar Zweelo staan wegwijzers naar de hunebedden.

D52 - Diever

D52 is een middelgroot hunebed bestaande uit zes dekstenen waarvan drie op, en drie tussen de veertien draagstenen rusten. Verder zijn er twee 2 sluitstenen en één poortsteen. Van de andere poortsteen is de plaats gemarkeerd met een plombe. Er ontbreekt één deksteen. Bij de inventarisatie in 1918 lag het hunebed er "in geheel vervallen staat" bij.  De her en der verspreid liggende stenen verdienden de naam hunebed niet meer. Onder leiding van Van Giffen is het hunebed in 1953/54 grondig gerestaureerd, waarbij de meeste draagstenen opnieuw moesten worden opgericht en vastgezet. Het hunebed ligt langs de Groningerweg in Diever. Er is een naam-plaquette en een infozuil.

D53 - Havelterberg

D53 is het op één na grootste hunebed in Nederland en tevens één met een bewogen geschiedenis. Hij telt 23 draagstenen, 2 sluitstenen, en 9 dekstenen, die sinds een recente restauratie weer alle keurig op de draagstenen rusten. Ook de poort is er nog, compleet met 4 draagstenen en 1 deksteen. Van de grote ovale krans zijn nog 10 stenen over. Oorspronkelijk moet die uit meer dan 40 stenen hebben bestaan. Toen Van Giffen in 1918 met het onderzoek begon, waren alle dekstenen op één na van de draagstenen gegleden. Hij kon er zes herplaatsen. Ondanks eerdere vondsten, troffen de onderzoekers in de vloerlagen de scherven van maar liefst 665 aardewerken potten aan. De grootste vondst ooit in enig hunebed gedaan. Het aantal overige voorwerpen was daarentegen bescheiden: drie vuurstenen bijlen, een pijlpunt, een knots, drie kralen van git en één van barnsteen.
In 1945 leek het lot van het hunebed te zijn bezegeld. De Duitse bezetter eiste afbraak van het monument voor de aanleg van een vliegveld. De afbraak ging door maar de Nederlandse autoriteiten wisten erger te voorkomen: Met een dragline werden meer dan 50 grote en kleinere keien behoedzaam in een 6 meter diepe kuil gedeponeerd. Lang hebben ze daar niet in gelegen. Direct na de oorlog werden ze weer opgegraven en eind 1949 begon de restauratie. In 1950 lag het hunebed er weer bij alsof er niets gebeurd was.

D54 - Havelterberg

Het zuidelijkste hunebed draagt het laatste nummer. Het ligt ca. 200 meter van D53 vandaan aan de andere kant van de weg. Het telt zes dekstenen, waarvan er vier volledig op de draagstenen rusten. 
De meest oostelijke deksteen ontbreekt, evenals de sluitsteen er onder. Wel zijn alle veertien draagstenen aanwezig. Er is nog één poortzijsteen te vinden. 
Verder is de fraaie ligging tegen de Havelterberg vermeldenswaard.

G1- Noordlaren

Van het tot voor kort enige Groninger hunebed zijn nog slechts één sluitsteen, vier draagstenen en twee dekstenen over. De meest in het oog springende deksteen is een joekel. Kennelijk wisten de keienrovers daar geen raad mee. Van Giffen heeft de plaats van de ontbrekende zes draagstenen, de ene sluitsteen en de twee poortstenen keurig met cementen plombes gemarkeerd, zodat je een goeie indruk van de oorspronkelijke grootte krijgt. Dat zal dan waarschijnlijk een hunebed met vijf dekstenen zijn geweest. De grote kei die de naamplaquette draagt, heeft mogelijk bij het hunebed behoord.
Het hunebed ligt ca. 1 km ten westen van de weg Zuidlaren - Glimmen net over de provinciegrens aan een onverharde weg. Er staat een bordje aan de grote weg.

G2 - Delfzijl

De hunebed-story had nog één verassing in petto: Geheel onverwacht werd in 1982 bij graafwerkzaamheden t.b.v. een fabrieksterrein onder de wierde Heveskesklooster ten oosten van Delfzijl, twee meter onder de klei een hunebed opgegraven en 2 jaar later ook nog een steenkist uit het Neolithicum.Ondanks Drents protest ("hunebedden horen niet tussen Groningse guppen") werden de 6 draag-, 1 sluit-, en 3 dekstenen naar het AquariOm in Delfzijl overgebracht en in de oorspronkelijke staat gereconstrueerd.
Voor f. 6,00 te bezichtigen, en voor dat geld zie je dan ook nog een aquarium met Noordzeevissen (en niet alleen guppen!), een fraaie schelpencollectie en de scheepvaartgeschiedenis van Delfzijl. De steenkist is in het Hunebedden Informatiecentrum in het Drentse Borger te bewonderen.

N.B. Dit hunebed heet eigenlijk G5. Van Giffen nummerde de verdwenen Groningse hunebedden bij Glimmen door. Inconsequent, omdat hij dat in Drenthe niet deed.

842 - Hüven, Duitsland

In het land tussen de rivieren de Ems en de Weser in Noordwest Duitsland, slechts 50 km over de grens met Nederland, woonden de buren van het Drentse Trechterbekervolk. Ze bouwden honderden hunebedden of Groszsteingräber zoals onze Oosterburen ze noemen. Er staan er nu nog ongeveer evenveel als in Drenthe. De meeste verkeren in een meer vervallen staat dan die bij ons. Maar ook hier zijn enkele graven (waaronder enkele prachtige lang-graven in de buurt van Wildeshausen) grondig gerestaureerd.  Het hunebed bij Hüven is een fraai voorbeeld van een goed bewaard hunebed in de Hümmling, zoals dit gebied ook wel wordt genoemd. De prachtige krans van ca. 50 stenen is vrijwel compleet. Van de elf dekstenen ontbreken er slechts drie. De 25 zij- en sluitstenen zijn er nog allemaal.
Voor wie niet in het bezit is van een zeer gedetailleerde stafkaart zijn de hunebedden in dit gebied moeilijk te vinden. Ze staan vaak verscholen in de bossen en richtingwijzers ontbreken meestal.

846 - Grosz Stavern, Duitsland

Nog een fraai voorbeeld van een reuzen- hunebed in het Emsland. Deze groen uitgeslagen steenhoop prijkt hier met een lengte van 25 meter nog steeds in zijn volle omvang en dat is 2,5 m meer dan D27, het grootste hunebed bij ons. Oorspronkelijk bezat dit hunebed 11 dekstenen en daar zijn er nog 8 van over. Van de 30 zij- en sluitstenen missen er slechts 4. Het is een ganggraf. Van de 3 meter lange toegang aan de zuidzijde zijn echter nog slechts enkele fragmenten aanwezig. Of dit grote steengraf ooit een ring van kransstenen heeft gehad is onbekend. Ze zijn in ieder geval niet aangetroffen. Dit 'Groszsteingrab' ligt pal langs de weg van Grosz Stavern naar Klein Berszen en toch rij je er makkelijk voorbij. Het kleine bordje langs de weg valt nauwelijks op.

847 - Thuine, Duitsland

Dit hunebed is het indrukwekkendste in Noordwest Duitsland. Met maar liefst 17 dekstenen (er ontbreken slechts 3) en een lengte van 26,5 m is dit de grootste bekende grafkamer van de Trechterbekercultuur. Uniek is de dubbele ring van kransstenen die bovendien nog vrij compleet is. Het lijkt er op dat ook in het verleden dit graf zoveel ontzag heeft ingeboezemd dat zelfs keienrovers er af zijn gebleven. Thuine ligt ca. 10 km ten oosten van Lingen op slechts 35 km van de grens met Nederland. Het hunebed ligt direct ten noorden van het dorp in de bossen en is goed bereikbaar. Leuk voor een uitstapje over de grens!

860 - Grosz Berszen, Duitsland

Dit hunebed wordt ook wel het Königsgrab genoemd Het ligt 2,5 km ten westen van hunebed bij Hüven langs de weg naar Grosz Berszen en is redelijk goed bewaard gebleven. De dek- en draagstenen maken een wat rommelige indruk maar ze zijn er nog allemaal. De grafkamer meet 15 bij 1,8 m. Het hunebed heeft een grote ovale ring van kransstenen waarvan enige ontbreken. Direct rechts van het hunebed staat een klein, maar volledig gereconstrueerd hunebed weer volledig onder z'n dekheuvel.