D35 - Valthe zuidwest

D35 ligt 1 km ten zuiden van D34 ook aan een zandpad, links van de weg Valthe - Klijndijk aan de noordrand van het Valtherbos en is van gelijke grootte. Hij telt nog maar twee dekstenen, waarvan er één is weggegleden. De meeste van de 10 zij- en 2 sluitstenen gaan bijna geheel schuil onder het zand. Aan de verharde weg staat een richtingbordje.

Kijk hier om te zien in welke staat Van Giffen dit hunebed in 1918 aantrof en hier voor een kaartje van de omgeving.

D34
D36 en D37