D34 - Valthe west

D34 ligt aan het eind van het 2e zandpad 400 m. links van de weg Valthe - Odoorn. Er staat een handwijzer. Een incompleet hunebed en het biedt een verwaarloosde aanblik. Ooit was het een middelgroot hunebed met 5 dekstenen. Daarvan zijn er nu nog 3 over waarvan er nog één op de poten staat, de 2 andere liggen schots en scheef in het graf. De 10 zij- en 2 sluitstenen komen nauwelijks boven het maaiveld uit. Er zijn nog 2 poortzijstenen. De voet van de oorspronkelijke heuvel ligt als een ring om het hunebed.

Aan de andere kant van de weg ligt de grootste grafheuvel in Drente: het Eppiesbarchien. Daarin begroeven de Drentse boeren vanaf ca 2850 v.C hun doden, toen hunebedden geleidelijk uit de gratie raakten.

Kijk hier om te zien in welke staat Van Giffen dit hunebed in 1918 aantrof en hier voor een kaartje van de omgeving.

D33
Dit hunebed lag tot 1959 als een vervallen steenhoop bestaande uit 9 keien vlak bij D34, maar werd door Van Giffen voor de renovatie van D49 opgeofferd.
D32
D35