Deze hoop stenen kreeg van Van Giffen de meest zwartgallige omschrijving: "Het hunebed is geheel verstoord en verkeert in een allerdroevigsten staat. De oorspronkelijke toestand is vrijwel onherkenbaar". Noch de oorspronkelijke richting noch de omvang kon door hem worden vastgesteld. Hij telde 9 stenen in totaal, waarvan hij slechts 1 als deksteen kon aanwijzen. Bij de overige plaatste hij vraagtekens. Misschien daarom dat hij zich later gewonnen gaf om dit steengraf op te offeren voor de reconstructie van D49. Voor zo'n puinhoop kun je moeilijk geld vragen. Dat vonden de Markgenoten van Valthe in 1871 ook, toen ze het aan de Provincie schonken.

(Bron: Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen, 1925)