Het Eppiesbergje ("Eppiesbarchien" in het Drents) tussen Valthe en Odoorn. De grootste grafheuvel in Drenthe. Opgeworpen in de tijd van de Enkelgrafcultuur (ca. 2850-2450 v.Chr.) als laatste rustplaats voor een belangrijk persoon. Vele jaren later, in de Midden Bronstijd (ca. 1800-1100 v.Chr.) werden in de heuvel nog meer graven aangelegd. Bij die gelegenheid werd de heuvel opgehoogd en rondom van een greppel voorzien. Deze heuvel maakte in de Bronstijd deel uit van een veel groter grafveld en later van een groot urnenveld. De heuvel werd in 1937 door prof. Van Giffen grondig onderzocht.