D33 - Valtherveld

Zo trof Van Giffen dit totaal vernielde hunebed in 1918 aan. Negen keien, waar noch de oorspronkelijke functie noch de structuur meer kon worden achterhaald. 40 Jaar later gebruikte hij de stenen voor de reconstructie van 'De Paploze Kerk' (D49).