D30 in boswachterij Exloo

D30 ligt aan de toeristische ANWB-Hondsrug route midden in het Exlooër bos en heeft daarom nogal wat te verduren. Het is een klein hunebed met oorspronkelijk 4 dekstenen waarvan er nog 3 aanwezig zijn en die rusten keurig op de draagstenen. De derde is in december 1999 weer op z'n plaats getild. Ook zijn nog twee poort-zijsteentjes aanwezig. Het graf is in tegenstelling tot de gebruikelijke (globale) Oost-West oriëntatie, Noord-Zuid gericht.
Dit hunebed is in 1918 door Van Giffen systematisch onderzocht. Het hunebed telde toen slechts twee dekstenen. Waar de derde vandaan is gekomen, is mij niet bekend. Hij ontdekte in dit graf vijf steenlagen of vloeren. De volledig blootgelegde keldervloer mat 6.30 bij 2.40 m. De onderste vloer lag 1,70 m lager dan de onderkant van de dekstenen hetgeen betekent dat men destijds rechtop in de grafkelder kon staan. Tussen de vloeren werden behalve potscherven, stenen bijltjes en pijlpunten een hoopje gebrande menselijke beenresten gevonden. In de steenpakking buiten de grafruimte vonden de onderzoekers 3 versierde schalen. Bij het hunebed staan twee infozuiltjes en een kei met een bronzen naambord.

In april 2005 werd dit hunebed met spuitbussen in alle kleuren van de regenboog beklad . Weliswaar kon het monument na een paar dagen met stoom onder hoge druk worden gereinigd en de jeugdige daders in de kraag gevat, maar toch is er blijvende schade: de oorspronkelijke "look" van de stenen met de natuurlijke verwering en de korstmossen is verdwenen. Jammer ! Inmiddels is ook het bronzen naambord uit de steen gewrikt en meegenomen.

Kijk hier om te zien in welke staat Van Giffen dit hunebed in 1918 aantrof en hier voor een kaartje van de omgeving.

D28 en D29
D31