"Het hunebed is weliswaar onvolledig ( 2 dekstenen waren manco) doch de oorspronkelijke staat is gemakkelijk herkenbaar", schreef Van Giffen 1925. Ook het restant van de dekheuvel vond hij "zeer in het oog springend". Hij telde 2 dek-, 2 sluit-,8 zij-, en 2 poortstenen. Behalve één deksteen, alle min of meer in situ. De entourage is inmiddels radicaal veranderd: Toen 'op de grote stille heide' en nu midden in de bossen van boswachterij Exloo. De Provincie ontving het monument in 1871 van een particulier ten geschenke.

(Bron: Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen, 1925)