D14 te Eexterhalte (bij Eext)

D14 behoort tot de grotere hunebedden. Bovendien is het nog redelijk compleet en intact: 6 dekstenen rusten op de draagstenen, van de twee (misschien zelfs drie) ontbrekende liggen nog een paar brokstukken in het graf. Deze dragen de sporen van boorgaten voor het buskruit waarmee ze zijn gespleten. De 18 zijstenen en 2 sluitstenen zijn compleet. Bij de restauratie moesten wel wat kunstgrepen worden toegepast. Zo is lange tijd de meest oostelijke deksteen door een gemetseld pilaartje ondersteund geweest. Deze is eind 1996 door een z.g. doken (een roestvrij stalen pin) vervangen. Verder zijn er nog drie poortzijstenen en 8 kransstenen aanwezig. Het vrij ruime omringende gebied is in de ruilverkaveling uitgespaard en vormt een eiland in het gecultiveerde akkerland. Het hunebed is vanaf de verharde weg via een ruim parkeer- terrein goed bereikbaar. Zowel op het parkeerterrein als bij het hunebed staat een info-zuiltje. De naamplaquette is omstreeks 1998 met steen en al verwijderd maar niet verloren gegaan. Hij is veiliggesteld door de provincie.

Kijk hier om te zien in welke staat Van Giffen dit hunebed in 1918 aantrof en klik hier voor een kaartje van de omgeving.

D13
D15