Hoewel "gestoord en onvolledig" kon Van Giffen zich nog een goed beeld vormen over de oorspronkelijke toestand van dit grote hunebed. Weliswaar ontbraken 2 van de oorspronkelijke 9 dekstenen en was een 3e met springstof gespleten (de boorgaten zijn nu nog te zien), maar alle 20 zij-en sluitstenen waren er nog en bovendien in situ (op de oorspronkelijke plaats). Dat gold ook voor de 2 aangetroffen poortzijstenen en 8 kransstenen . Bovendien waren de contouren van de dekheuvel nog te onderscheiden. De Provincie ontving dit prachtige monument in 1871 gratis in eigendom .

(Bron: Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen, 1925)