D15 te Loon (bij Assen)


D15 met Google Earth

Provincie-hoofdstad Assen is binnen de gemeentegrenzen één hunebed rijk en dat ligt bij het rustieke esdorp Loon. Het is een middelgroot hunebed in een op de hooggelegen Looner Es bij de ruilverkaveling uitgespaarde enclave. Tot 1870 ging dit hunebed nog gedeeltelijk onder in z'n dekheuvel schuil. Toen vonden de "restaurateurs", onder het goedkeurend oog van de Commissaris van de Koningin Mr. Gregory, het nodig dit archeologisch monument te ontbloten. Volgens de toen gangbare opvatting waren de dekheuvels van hunebedden n.l. niet origineel maar aan duinvorming te toe te schrijven.

Vier van de vijf dekstenen liggen keurig op hun plaats; van de vijfde is nog slechts een fragment aanwezig en dat ligt op de bodem. Alle 12 zij- en sluitstenen zijn er en ook de poort is compleet: 4 zijstenen en een deksteen. Het Loner hunebed is een fraaie ring van kransstenen rijk. Er zijn er nog maar liefst 18 van de 23 over en dat is bijzonder omdat deze bij de stenenroof in het verleden als eerste verdwenen. 

Dit fraaie stuk aardewerk werd in 1974 samen met een groot stuk brons en nog een soortgelijke beker illegaal uit de ingang van D15 opgegraven. Het is een z.g. klokbeker uit de gelijknamige cultuur (2450 - 2000 v.C). Hoewel mensen uit deze cultuur hun doden meestal in grafheuvels begroeven, kwamen kennelijk toch nog incidentele bijzettingen in hunebedden voor of bracht men misschien slechts offers.
De vinders, 2 pubers uit Assen, waren na enig aandringen bereid de vondsten aan het Drents Museum over te dragen

D15 is het enige hunebed dat vanuit de trein zichtbaar is. (kijk 4 min. na vertrek uit Assen richting Groningen rechts uit het raam)

Kijk hier om te zien in welke staat Van Giffen dit hunebed in 1918 aantrof en klik hier voor een kaartje van de omgeving.

D14
D16