Het Nationaal Hunebedden Informatie Centrum (NHI) in Borger is omgetoverd in het Hunebedcentrum, een spectaculair museum dat inmiddels tegen de 100.000 bezoekers per jaar trekt. (ter vergelijking: vóór de nieuwbouw waren dat er ca 40.000) Architecten Hanny van Eyck en Abel Blom hebben samen met uitvoerder BAM een schitterend gebouw neergezet. Voor de architecten dienden het naastgelegen reuzenhunebed D27, de Drentse Saksische boerderijen en het prachtige Hondsrug-landschap als inspiratiebronnen. Op 27 mei 2005 vond de ceremoniële opening door H.K.H. Prinses Margriet plaats.

Aantrekkelijk en spannend waren de trefwoorden bij de geplande inrichting die een thematische opzet heeft gekregen. De bezoeker wordt ondergedompeld in de wereld van de prehistorie waarin de mens van toen tot leven wordt gebracht. Door zelfwerkzaamheid kruipen bezoekers als het ware in de huid van de trechterbekermens. Het werkelijk kunnen binnentreden van de grafkelder van een hunebed op ware grootte, wordt een sensationele ervaring.

In een multimediale presentatie wordt de geschiedenis van een zware zwerfkei uitgebeeld op z'n lange reis van rotsblok uit Zweden tot deksteen op een hunebed in Drenthe. Ingespeeld wordt op de gevoelens van magie en mysterie die hunebedden bij veel mensen oproepen. Een bezoek wordt een 'onvergetelijke ervaring', zo verwachten de plannenmakers.

Archeoloog Evert van Ginkel, gespecialiseerd in vormgeving van archeologische exposities, had de leiding over het inrichtingsteam. Hij werkte nauw samen met museumdeskundigen en met de architekt.

Landschapsontwikkelaar Copijn in Utrecht maakte het plan voor de inrichting van het omgevende terrein. Het voorziet in de inrichting van een neolithisch landschap van circa 2 hectare, dat aansluit bij het naastgelegen hunebedterrein en bij de natuurontwikkeling (her-meandering) in het dal van de Hunze. Het fraaie uitzicht over het stroomdal blijft behouden.

Het instituut voor Pré- en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam heeft de complete collectie van de opgraving van hunebed D 26 (Drouwenerveld) uit 1968-1970 in bruikleen geschonken aan het nieuwe Hunebedcentrum. Dit centrum wordt daarmee het enige museum in Nederland dat een complete inventaris van een opgegraven hunebed kan tonen.

Het oude NHI-gebouw is behouden gebleven. Sterker nog: het heeft een metamorfose ondergaan en vervult sinds de opening in mei 2006 als aanvulling op het nieuwe museum de functie van Kennis- en Expertisecentrum met onder andere een zaal voor groepen, een tentoonstellingszaal, een bibliotheek, een workshop ruimte, een vergaderruimte en een kantoorafdeling. Vanuit dit centrum worden nieuwe producten, activiteiten, tentoonstellingen, educatieve programma's en excursies ontwikkeld. Met het Kennis- en Expertisecentrum gaat het Hunebedcentrum een rol vervullen in het nationale en internationale netwerk van archeologische centra.

Het nieuwe Centrum heeft in 2008 de meest prestigieuze museumprijs –de BankGiro Loterij Museumprijs-  van Nederland gewonnen en daarmee een bedrag van € 100.000,= . Het Hunebedcentrum, mag zich sindsdien nummer-één-archeologisch-museum  van Nederland noemen.

Klik HIER voor een virtuele rondtour in en om het Hunebedcentrum