Dit middelgrote hunebed trof Van Giffen in "nog al gestoorde toestand" aan, maar zoals nu blijkt viel er (in 1955) nog wel wat van te maken. In zijn tijd waren er nog 2 sluitstenen en ook de meeste zijstenen vrijwel in situ. Daardoor konden de oorpronkelijke richting en afmetingen worden vastgesteld: OZO - WZW en 12,7 bij 3,3 meter. De 6 van de oorspronkelijk 7 dekstenen zijn alle van de draagstenen afgegleden dan wel verzakt. De oostelijke sluitsteen is inmiddel verdwenen. Het monument is rijkseigendom.

(Bron: Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen, 1925)