Op dit grote hunebed heeft de grootmeester Van Giffen zijn lusten tot 2 keer toe kunnen botvieren, De 1e keer in 1918 toen hij dit zeer grote hunebed, hoewel enigszins vervallen maar toch in vrijwel volledige staat aantrof en hij onmiddellijk aan een archeologisch onderzoek en restauratie begon. De 2e keer toen in 1947 het monument geheel opnieuw moest worden opgebouwd nadat het op last van de Duitse bezetter was afgebroken. Het gaat in dit bestek te ver om alle 64 aangetroffen stenen hier zoals Van Giffen dat wel deed te beschrijven. Mij houdt nog de verdwijning van 14 kranssten sinds de inventarisatie door Van Giffen bezig waarvoor ik in de literatuur nog geen verklaring heb kunnen vinden.

(Bron: Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen, 1925)