Ik citeer Van Giffen hier maar even letterlijk: "Het hunebed verkeert in geheel vervallen staat, zoodat zelfs enkele hoofdbijzonderheden nauwelijks herkenbaar zijn; het geheel is dan ook zonder meer niet reconstrueerbaar". Populair gezegd: één grote onherstelbare puinhoop. Toch zou volgens Van Giffen het graf 100 jaar eerder nog geheel ongeschonden zijn geweest. (in 1 van de dekstenen zou zelfs een grote mensenhand uitgehouwen zijn geweest) . Hij telt in 1918 in totaal 22 stenen maar moest bij meer dan de helft vraagtekens over de aard en/of situering plaatsen. Als u even opnieuw kijkt naar de situatie nu, zoals die na de restauratie door dezelfde Van Giffen in 1953 tot stand kwam, dan kunt u zelf oordelen of dit een verantwoorde actie is geweest of niet.

(Bron: Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen, 1925)