"Het hunebed verkeert in zeer vervallen staat, zoodat de oorspronkelijke toestand nauwelijks met zekerheid is vast te stellen ", stelt Van giffen in 1925. Een nogal hard oordeel, want hij treft wel 6 dekstenen, 2 sluitstenen, 9 zijstenen, 2 poortstenen en maar liefst 12 randstenen aan, waarvan vele in situ. Inderdaad waren de 6 (van de 9) nog aanwezige dekstenen afgegleden, verplaatst of zelfs gespleten. De 4e deksteen vertoonde boorgaten voor springstof waaruit pogingen van moedwillige vernieling blijken. Alleen de 6e grote platte deksteen steunt nog op de (4) draagstenen. Ook Van Giffen meldt de stunt van Lodewijk Napoleon en zijn paard. D45 is provinciaal eigendom.

(Bron: Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen, 1925)