Voor D37 geldt dezelfde omschrijving door Van Giffen als die van de ander helft van de tweeling, D36. "Zeer geschonden" dus. D37 is net iets groter dan D36. Het monument moet ooit 6 dekstenen hebben geteld. Van Giffen trof nog slechts de nummers 1 en 4 en 6 aan en die waren in de kelder afgegleden. Er ontbrak 1 zijsteen; echter de 2 sluitstenen bevonden zich nog in situ waardoor de oorpronkelijke lengte ( 11,4 m) en de richting (NO - ZW) nog kon worden vastgesteld. Van een ingangspartij was niets meer te vinden en van de ovale dekheuvel was nog slechts een flauw spoor herkenbaar. Vergelijk het miezerige boompje op de foto met die van nu; die is behoorlijk groter gegroeid!

(Bron: Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen, 1925)