Wat een chaos! Maar Van Giffen telde wel 6 dekstenen, 12 zijstenen, 2 sluitstenen, 2 poortzijstenen en 1 poortdeksteen. 23 stenen in totaal. Vrijwel compleet dus, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Alles in grote wanorde terwijl de 3e deksteen in tweeën en de 4e zelfs in drieën was gespleten. Na een aantal ingrijpende restauraties, waarbij zelfs gebroken stenen weer aan elkaar werden gekit, staat er nu weer een compleet hunebed.
Let op het desolate landschap van toen. Nog geen boompje te zien zover het oog reikt!

(Bron: Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen)